خامه سنتی لبنیات زالی محصولی که به حق نمونه مشابه آن در بازار اگر نگوییم نیست،نادرست .خامه ای که کاملا تازه و بروز استحصال و فرآوری و بسته بندی می‌شود و در تولیدش به هیچ عنوان از هیچ قوام دهنده ای استفاده نشده و بسیار خوش طعم و لذیدست و البته بخاطر درصد چربی بالایش جزو خامه های پرچرب محسوب می‌گردد. این محصول در فروشگاه لبنیات زالی شعبه هروی از سایز ۲۰۰ گرم تا ۴ کیلو عرضه میشود درخامه ویتامینB2،ریبولاوین وجود دارد که برای تشکیل گلبول های قرمزخون وپادتن ها دربدن انسان که به اکسیژن رسانی وگردش خون دراندام های بدن کمک می کندمفید می باشد ودرخامه ویتامینAوجود داردکه به بهبودسلامت دیدو چشم کمک می کند.