حلوا ارده موجود در لبنیات زالی از لحاظ سنتی طبع گرم و‌ تر دارد، از این رو برای تمام کسانی که از سردی مزاج رنج می‌برند، مادۀ غذایی بسیار مناسبی محسوب می‌شود. مصرف حلوا ارده لبنیات زالی در رژیم غذایی روزانه باعث می‌شود کم خونی و کمبود آهن در افراد و به‌ ویژه خانم‌ها از بین برود. ازآن‌جایی که حلوا ارده لبنیات زالی دیرهضم است، در انواع رژیم‌های کاهش وزن موردتوجه قرار میگیرد. چون فرد با خوردن آن تا مدت زیادی احساس سیری می‌کند و نیازی به مصرف وعدۀ غذایی بعدی ندارد. این حلوا ارده لذیذ وخوشمزه رو میتونید از شعبه لبنیات زالی هروی تهیه و مصرف کنید